temporis acti Stories                                                 

Ett bokförlag med  BERÄTTELSER FRÅN GÅNGNA TIDER

__________________________________________________________________________________________ "Kapten Ring" 

En bok om "Lasse Ring"


författare, filmmanusförfattare och filmregissör


EN BOK AV:  Lillemor E Ring

331 sidor    
        inkl. Innehållsförteckning, Referenser och KällförteckningEtt stort antal bilder (ca 80 st) illustrerar bokens innehåll.

Dokumentära och historiska skildringar i korta avsnitt i varje kapitel varierar, berikar läsupplevelsen och ger en bred uppfattning om tidsperioden.


          Lillemor E Ring


____________________________________________________________

Om "Lasse Ring":

(alias "Ragnar Ring" )  


Tillbaka till stumfilmens tid:

Det hade i början på 1900-talet varit en sensation att kunna se handlingar samtidigt som de sker. Ett av de visionära filmbolagen som producerade svartvit stumfilm ägdes av franska bröderna Charles och Émile Pathé. De hade ägt en grammofonfabrik innan de övergick till att tillverka filmkameror. Deras internationella framgångar ledde till en filial också i Sverige. Under flygveckan i Stockholm 1910 var en av svenska filialens filmer en ballongfilm och en annan "flygbaronen" friherre Carl Cederströms monoplan "Nordstjernan".  Läs mer om filmens historia i boken.


1912 kom den senare mycket kände filmregissören Mauritz Stiller (1883-1928) tillsammans med filmfotografen Julius "Julle" Jeanzon (1885-1961), känd för sina naturfilmer, till Västernorrlands regemente i Sollefteå för att filma krigshundarna som hade dresserats där och var någonting nytt inom försvaret. Dressyren fortsätter än idag på annan ort.

Löjtnant J.M.R. Ring, dvs. "Lasse Ring" alias "Ragnar Ring" (1882-1956),  som varit engagerad i dressyren på fritiden hade inte bara varit flitig skribent i lokaltidningar utan hade även skrivit manuset till teateramatörföreningens "April-Überbrett'l-Cabaret". Han var just då upptagen med repetitionerna. Men trots svårigheten att hinna med accepterade han Mauritz Stillers förslag som var att han skulle skriva ett manuskript till filmen inledningsvis tänkt att kallas "Krigshunden".

Så kom det sig att Lasse på Stillers begäran skrev manuset till filmen med titeln "När Larmklockan ljuder" från 1913,  i vilken krigshunden Tell var hjälte.
                                            Lasse Rings ekipage drar Mauritz Stiller på skidor.


Franska Pathé Frères filial, som tidigare (1912) producerat filmen "En försöksmobilisering", ville sedan också anlita Lasse Ring för manuskriptet till en s.k. helaftonsfilm.

Filmen "Spionen från Österland" / fr. L'éspion d'Oesterland" hade premiär 1914 och visades även utomlands. 

Första världskrigets början innebar ett plötsligt avbrott för merparten europeisk filmproduktion men fortsatte i USA. Läs mer om filmhistoria i boken "Kapten Ring".

________________________________________________


Efter första världskriget var fortfarande militär personal nödvändig en tid varefter Lasse Ring (dvs. kapten John Magnus Ragnar Ring) blev reservofficer I Vaxholms grenadjärregemente från 1919.

Han var tidvis medarbetade och skribent för publicering utomlands av omfattande verk om Sveriges industri utgiven av Tullbergs bokförlag som låg på Kungsbroplan 3 i Stockholm. Han hade samtidigt fått laboratorie-kunskaper om filmproduktion genom arbetet vid Baltic film på Drottninggatan 53. Tullbergs Filmindustri startade 1920 med Lasse Ring som ansvarig. Centralsaluhallen på andra sidan Kungsbron som hade stora fönster blev Tullbergs filmateljé.

Det var också under året 1920 som Greta Garbo tog sina första steg framför en filmkamera med Lasse Ring som regissör.

 

Greta Garbo, född 1905 som Greta Gustafsson, arbetade som expedit  på varuhuset PUB i Stockholm från 26:e juli 1920.

Ägaren till varuhuset, Paul U. Bergström, beställde en reklamfilm för att visa varuhuset PUB:s stora utbud av kläder.

Ragnar "Lasse" Ring", nyligen ansvarig för Tullbergs filmavdelning var på plats  med sina medarbetare.

 


Han hade valt Greta Gustafsson för en roll i filmen.

Lasse letade efter rekvisita. Greta passade i allt hon provat.

 

Kommande vinterns kläder skulle visas i en  längre reklamfilm i ett av PUB:s skyltfönster. Hela familjen "Herr och Fru Stockholm" behövde köpa kläder på PUB:s olika avdelningar. 

 

 ______________________________


"Herr Stockholm spelades av skådespelaren och senare regissören och manusförfattaren Ragnar Widestedt. "Fru Stockholm" spelades av Olga Andersson, en redan känd  skådespelerska. Pojken i familjen spelades av Erick Fröander.

I filmen "Herr och Fru Stockholm ute på inköp syns Greta framför en spegel visande varuhusets nya damkläder.

Film renoverad av Svenska Filminstitutet. www.filmarkivet.se (http://www.filmarkivet.se/movies/herrskapet-Stockholm-ute-pa-inkop/).

(Nu även på Stadsmuseet i Stockholm.)


Även "Konsumtionsföreningen" (annan del i f.d. KF) behövde sälja sina varor såsom vårt dagliga bröd, bakelser m.m.


Inspelning vid Mälarens strand.

De hade tunna sommarklänningar med volanger och äter bakelser.
Greta Garbo längst till vänster. Skådespelerskan Olga Andersson i  mitten.


Ragnar "Lasse" Ring spelade in flera filmer med Greta Gustafsson (Garbo) under åren 1920-22. Hon slutade på PUB under 1922 "för att filma".

Regissören Mauritz Stiller som arbetade för Svensk Filmindustri (SF) och kände Lasse Ring från inspelningarna i Sollefteå hade fått för vana att komma och titta på Lasses filmer inspelade med Tullbergs som producent.

Mauritz Stiller hade tidigare regisserat "Herr Arnes Penningar"  vid Furusund. 1923 skulle "Gösta Berlings saga" också den filmen baserad på en av Selma Lagerlöfs romaner spelas in. Greta Gustafsson (Garbo) som påbörjat en utbildning på Kungl. Dramatiska Teatern fick en biroll. Hon bytte namn till Garbo.

Filmen spelades in i Värmland men några scener togs också  på Vira bruk som hade smidesverksamhet. Sablar, bajonetter m.m. som tillverkades där levererades till svenska armén fram till "omkring" 1923.

Vira bruk ligger väster om samtidigt nerlagda fortet på Siarö i Stockholms norra skärgård vid farleden ut till Östersjön som var försvarslinje från 1914. 

_________________________________________________

 Några filmaffischer:

                                                                     


Filmaffischen till "En vikingafilm" som var ett s.k. filmspex. Den var i fem delar och hade premiär 1922. Långfilmen var 1.821 m och speltiden 89 minuter.

Filmens hjälte var en fattig arkeolog som förälskat sig i en rik skokrämstillverkares dotter som spelades av Greta Gustafsson (Garbo).

Beställare var Industriaktiebolaget Viking i Örebro som tillverkade skokräm.

Reklamfilmerna visades på biografer.
Filmaffischen till "Björn Mörk" , 1924.

Björn var son till en skogsvaktare men ville studera. Filmen hade 92 minuters speltid.

En mycket dramatisk brötsprängning förekommer. Han undsätter den unga vackra Gudrun. Kärlek flammar upp medan han skötsamt fortsätter sina studier....Filmaffischen till "När millionerna rulla".

Filmen premiärvisades i november 1924 . Speltiden var 132 minuter.

Filmfotograf hade liksom flera gånger tidigare varit Carl Hilmers som var känd för sina sköna landskapsbilder.

Skådespelerskan  Vera Schmiterlöv hade huvudrollen.

Förklädd till en rysk kvinna. Hennes far bodde i Polen  på ett slott . Han tillhörde en patriotisk organisation. Med sin man som fiende fick hon ett hemligt uppdrag som ledde till förvecklingar.


Tullbergs Film producerade svartvit stumfilm under hela 1920-talet med Ragnar "Lasse" Ring som manusförfattare och/eller regissör. 

Läs mer i boken "Kapten Ring".

 ______________________________________________________

Böcker av Lasse Ring:


Till höger: Utställning i Haparanda stads- bibliotek. Boken "MADAME DE MENASJÉVITJ"  från 1919.

Till vänster: Boken var förlaga till filmen "När millionerna rulla" med Vera Schmiterlöv.


Handlingen var inspirerad av händelserna med intensiv trafik av post och gods genom tullen på gränsen  mellan Sverige och Storfurstendömet Finland under första världskriget. En enda plats utgjorde västfrontens enda passage.

"När millionerna rulla" innehåller minnen från Lasse Rings egen stationering vid finska gränsen under första världskriget omvandlade till en roman. Den finns inte längre att köpa i bokhandeln och lånas inte ut.

_________________________________________________________

Därefter kom boken "KÖTTET OCH ANDEN"  - "Greve Stellan Kronskjölds roman" 1920.

Romantikern Lasse Ring skriver om att inte låta lättsinniga kärleksaffärer ta för stor plats. Om den sanna kärleken, dåtida konvenans och köttets begär samt penningbekymmer.

__________________________________________________________

Också "FLICKAN FRÅN KAKELMAKAREGRÄND" kom 1920. Den sades vara Garbo- inspirerad.

___________________________________________

1928  "KALLPRAT om FILM".   Av R.L. Ring

Mest om erfarenhet från filmandets vanskligheter.

Om osäkerhet beträffande övergång från svart/vit film till färg. Om framtidstro och perspektiv på framtidsutsikter för filmandet.

 

 

 

._____________________________________________


1941.  Minnen från förr (Västernorrlands regemente) i en underhållande officersroman med inslag av militära traditioner, baler, konserter, intriger, damsällskap, jakt, hunddressyr, kortspel, brev från mamma och permissioner.                                                                                 

           


Några uttalanden om boken:       

Svenska Dagbladet: "De militära miljöbilderna äro givna med yrkeskunskap och en ogenerad gåpåarton, som i sammanhanget passar rätt väl." 

Sydsvenska Dagbladet: "En trevlig läsning. Den piggar upp, ty man man trivs skamligt bra...".

Blekinge läns tidning: "Ett stycke kulturhistoria från ett förgånget skede och från kretsar som icke haft så många skildrare i vårt land."


(Flera militärers och andra släktnamn har i  boken av Lillemor E Ring  blivit  de autentiska istället för tidigare välvilligt ändrade som i Lasse Rings officersroman  "GAMLA REGEMENTET" från 1941. De verkliga personnamnen  i "officersromanen" har kunnat tolkas utifrån en nyckel skriven av två olika hembygdsforskare nära Sollefteå.)

________

Beskrivningen av hjältens tafatta intima kärleksliv och misslyckade romantiska upplevelser orsakade senare ett kraftigt gapskratt från den gamle vännen från "Svea Ing" som var konstnär.  Härom står i ett så kallat slutord i boken "Skål å tack, kapten".

______________________________________________


1943. En samling berättelser från bygden vid Mälarens strand i Upplands-Bro.

Om trevlig samvaro med Johan Wilhelm Alm i Åhlsta, f.d. furir vid Kungl. Livregementets dragoner som 1928 blev Kungl. Livregementet till häst. J.W. Alm ingick i Sigtuna skvadron, är huvudperson i berättelserna liksom andra personligheter .

Om lustfylld jakt, imponerande fiskehistorier, "mörtgrogg" medan nyponen blomma, gränsbestämning mm.

En bok i samarbete med konstnären Gunnar Widholm.

Läs mer i boken "Kapten Ring".

_______________________________________________________________________________________


F.d. militär:

Litet om Kapten Rings militära bakgrund:

"Lasse Ring" (pseudonym) var efter första världskrigets slut kapten i Kungl. Vaxholms grenadjärregemente på Rindö (dvs.  inom fästningens garnison t.o.m. 1923.

Under sin tidigare militära bana hade han tillhört ingenjörtrupperna i Kungl. Fortifikationen 1902-1905 och 1906-1918 Kungl. Västernorrlands regemente (I 28).

Sveriges regementen hade på den tiden runt om i Sverige traditioner, musikkårer, aktiviteter på fritiden som i stort sett var desamma.  Författaren till "Kapten Ring" - En bok om Lasse Ring återger i Kapitel 3 sin bok Lasse Rings minnen i boken GAMLA REGEMENTET (dvs. I 28 fr. 1920-talet I 21).

John Magnus Ragnar Ring, kapten i Vaxholms grenadjärregemente I 26


_____________________________________________________________________________________

Kompositör:Musik av Lasse Ring:

(alias J.M. Ragnar Ring)

"Karlbergsboston" av Lasse Ring är en vals som spelades på Kungl. Krigsskolans 200-års jubileum.

 

Nr. 8


Klicka för att lyssna på musiken (en vals). 

Karlbergsboston inleds av Kungl. Krigsskolans signal (se partituret ovan).

_______________________________________________________________


Första världskriget. VI:e arméfördelningen vid gränsen till Storfurstendömet Finland.

Första världskriget pågår. Stridstrupper från Västernorrlands regemente på plats sedan augusti 1914.

Lasse Ring på bilden var sedan 1908 löjtnant.

Fick en melodi i huvudet.Läs mer i boken "Kapten Ring" av Lillemor E Ring.
Soldatmarsch av Lasse Ring.

Uniformerna m/10 (modell 1910) var gråa istället för blåa såsom tidigare.

VI arméfördelningen. Kompaniet ingick i den bataljon som underställdes Norrbottens försvarsområde och transporterades till finska gränsen i september 1914.

Läs i boken "Kapten Ring" om vilka som ingick i kompanier från Västernorrlands regemente från augusti, turordningen och vad de hette.

Se bilder och läs text om händelserna i boken.


___________________________________________________________________________________________

Konstnär:

Målade tavlor. Nedan stationshuset som fanns i Uppvidinge härad i Småland och var hans hem under ungdomsåren.Målning av Lasse Ring

Läs i boken om planeringen och bygget av en järnvägssträcka mellan Växjö och Klavreströms bruk i Småland.__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

                     Om boken "Kapten Ring":


                        


En biografi kantad av fakta och publicerad kunskap om omvärlden från slutet av artonhundratalet till mitten av nittonhundratalet.

Handlingen är från "vaggan till graven" varvid livet i det militära förr i tiden då kamratlivet ägde rum såväl på arbetstid som på fritiden till en stor del är hämtad ur Lasse Rings omfattande och underhållande bok  "GAMLA REGEMENTET" på ca 400 sidor.

Med historiska fakta och tillägg i handlingen hämtade från Tidskrift i Fortfikation, Svenska Turistföreningens årsskrifter 1896-1916, Västernorrlänningen 1939-1965. Fr. Armémuseum, Sjöfartsmuseet i Göteborg, Sollefteå museum, Stockholms stadsmuseum (Stadsmuseet), Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle m.m. samt ett stort antal arkiv.

 ______________________________________________________________________________________      

Några aktuella köpställen:     Sollefteå museum, Miliseum i Skillingaryd, Arvids bokhandel i Värnamo, Cultix i Växjö, Akademibokhandeln i Halmstad, Bokis  Flygstaden i Halmstad, Akademibokhandeln i Uppsala.....

                                                                 


 __________________________________________________________________________________________

Ur bokens innehåll:____________________________________________________________________


I sju kapitel berättar Lillemor E Ring om:

     Vad "Lasse Ring" åstadkommit och vad som hände omkring honom i en annan tid och annan omvärld. Bokens innehåll är varierande, ibland präglat av allvar, ibland, i Lasses fotspår lättsam underhållning.  I handlingen finns också ett familjeliv fyllt av glädje och sorg.Kapitel 1.

En uppväxt i södra Sverige där järnvägar byggdes kors och tvärs; allt efter behov med anledning av den industriella utvecklingen i slutet på 1800-talet.


                                  Invigning 1895                                      

         

Om järnvägsbyggen och järnvägsstationer. En stationsföreståndares villkor. Släktförhållanden, tidigare generationer och förlegad konvenans. Om faderns födelsegård och hur hans föräldrar träffades.


---------------------------------------------------------------------------                                


Kapitel 2.

Officersaspirant i Kungl. Svea Ingenjörkår tillhörande Kungl. Fortifikationen. Om truppslagets historia,  uniformens utseende,  inryckningsdagen, korpralskolan, Karlberg, Krigsskolans historia, sommarlägret på Laxön, laxfiskets historia och hur man bygger krigsbroar.

---------------------------------------------------------------------------


Kapitel 3.

Om gångna tiders krigsmannauppbåd. Om övningsplatser i mellersta Norrland och dess historia. Underlöjtnant i Västernorrlands regemente. Officersmässen på Sollefteå läger. Militära övningar. Jakt och sällskapsliv. Officerskåren, bilder och namnförteckning, generalens inspektion beväringar rycker in, sångkören sjukvård, kärlek, musik, underhållning, midsommarfirande, första världskriget vid finska gränsen och ryskt resesällskap, m.m.


Han skrev i sin bok GAMLA REGEMENTET:  "Samtliga officerare som skulle dela lägerlivet tillsammans i sex månader hade samlats. Man ordnade sig på led i halvcirkel runt det stora paradrummet med äldste kaptenen på högra flygeln och civilmilitärerna, läkaren, intendenten och prästen  på den vänstra. När klockan slog sju, osv....  Han stod i stram löjnantsgivakt.

Inryckning. Beväringar hämtas.


Officerare och manskap levde tillsammans också på fritiden. Man ägnade sig åt jakt, fiske och kortspel. Men snart var det Barnens Dag och midsommarfirande som skulle förberedas. Det fanns inte någon festlig aktivitet som "Lasse Ring" inte var med och arrangerade.


Midsommarfirande med damer. 

Nr 2 fr. hö. "Lasse Ring". Dam nr 1 fr. hö. övre raden troligtvis "friherrinnan", dam nr 2 Viva StrömMidsommarspex.

Pilen pekar på Lasse.


---------------------------------------------------------------------------


Kapitel 4.

Småbarnsfar. Skriver två romaner.

Handlar också om historiska försvarsanläggningar i Vaxholm och dess historia samt Vaxholms garnison:  Kustartilleriet, Vaxholms grenadjärregemente och Ing 5 för stöd med mark- och befästningsarbeten.   

--------------------------------------------------------------------------


Kapitel 5.

Stumfilm. Filmhistoria. Greta Garbo. Filmproduktion. Regissör och manusförfattare.


--------------------------------------------------------------------------


Kapitel 6.


Barntillåtet. Ringsvik. Bolinders. Atlantångaren m/s Kungsholm. Militära avskedsfester.


---------------------------------------------------------------------------


Kapitel 7.


30-talets lågkonjunktur. Uppfinningsrikedom och patent. Under andra världskrigets  period. 

Egna firman Ring Film kom sedan att utökas med helt annan verksamhet inom mekaniskt tekniska produkter. Ring & Co hade en fabrik i Ulvsunda.

Vid sidan av familjelivet fanns medlemskap i ett 40-tal ordenssällskap, kamratföreningar och andra föreningar.

Skrev "GAMLA REGEMENTET" och "Skål, å tack, Kapten ! " Galopps fiskehistorier. Johan Vilhelm Alm (1886-1931) hade tillhört Kungl. Upplands regemente, Sigtuna Sqvadron, rote nr. 16, Ålsta.

"Korpral Alm" ("Galopp") reste en minnessten till minne av skvadronens närvaro vid Ålsta i Håbo-Tibble.           " God och glad bör en metare vara. "
                                  "Lasse Ring" på sommarstället vid Sigtunafjärden" - 1930-talet


Lasse 60 år 1942. Kerstins tal. De sista åren.

KKS igenkänningssignal.                            


                                                    John Magnus Ragnar  " Lasse Ring" ca 1918-20 

 

 

"Han han var en glad  och mycket musikalisk festarrangör som trots livets svåra sidor och motgångar sällan missade när någonting roligt var på gång. Ofta kom han senare på att berätta om upplevelser i någon roman eller film."


                                    

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Några kommentarer från läsare:

- "Bilderna gör boken lätt att förstå". 

- ”Släkthistorian är inte bara torr text, den är som att man vore med”.

- ”Sättet att beskriva naturen i Ångermanland är som att man vore där”.

- Från en läsare som kände honom:  "Din beskrivning av hans psyke är helt    rätt;  kapten Ring hade stor sällskapstalang". _____________________________________

Utgiven av bokförlaget:


temporis acti Stories


info@temporisacti-stories.se


         BOKINFO   Sökning:


För Recension, Innehållsförteckning och Läsprov vänligen se nedan .

                

 

 

 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

 


    

            

 


 
  

  __________________________________________________________________________________________

              
                                                    


___________________________________________________________________________________________

Recension i Haparandabladet___________________________________________________________________________________________

Kapten Ring - En bok om "Lasse Ring"

av Lillemor E Ring                           Bokförlaget                                                                    temporis acti Stories___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


 


___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Några läsprov:Läsprov 1.
Läsprov 2.

             
                                                                                                 Läsprov 3.                                                                                                                                                   _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


 


__________________________________________________________________________________________

________________________________                                                     ________________________________