temporis acti Stories                                                 

BERÄTTELSER FRÅN GÅNGNA TIDER


"Kapten Ring"  -  En bok om "Lasse Ring"

 

 
                        

En biografi kantad av berättelser, kunskap och insamlad information från en tid med omfattande industriell utveckling och två världskrig. Tidsperioden är slutet av 1800-talet till mitten av 1950-talet.

 

"Lasse Rings" uppväxt i Småland följdes av ett yrkesliv i det militära som varade 1902-1923. Han var också författare till flera romaner, medarbetare inför bokförlaget Tullbergs utgivning av det samlade verket "Sveriges Industri" och musikkompositör.

Intresset för filmarbete ledde till att han blev en känd och mycket flitig författare av filmmanuskript och filmregissör hos Tullbergs Film på hela 1920-talet.

Mest ihågkommen blev han nog emellertid för att ha varit Greta Garbos förste regissör. Han filmade med henne 1920-22.

                                                                               Greta Garbo


Ett stort antal bilder illustrerar bokens innehåll. Dokumentära och historiska skildringar i korta avsnitt i varje kapitel varierar och berikar läsupplevelsen.

                                             

 

 ___________________________________________________________________________

 En bok av Lillemor E Ring


 

Bokens författare                                            Lillemor E Ring


___________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

Om bokens innehåll:____________________________________________________________________


I sju kapitel berättar Lillemor E Ring om:
Kapitel 1.

En uppväxt i södra Sverige där järnvägar byggdes kors och tvärs; allt efter behov med anledning av den industriella utvecklingen i slutet på 1800-talet.


                                  Invigning 1895                                      

                                                  

Så, hur skulle livet bli för en pojke vars liv började på en järnvägsstation?

Det man kan säga är att fadern som var stationsföreståndare var mycket mån om sonens välgång i livet. "Lasse Ring" fick fortsätta skolgången på läroverket i Växjö.

De gamla bruken hade fått nya och bättre affärsmöjligheter. Men investeringar i de privata järnvägarna krävdes. Bruken blev beroende av att stationsföreståndaren förmedlade transporter enligt deras önskemål. En stationsföreståndare hade hög status inom sitt yrkesområde men var också viktig i sociala sammanhang. Sonen fick lära sig sällskapslekar, sällskapsspel, kortspel och att spela musik för att passa in  i det sociala livet.

Andra avsnitt i kapitel 1. handlar om släktförhållanden och säger litet om "Lasse Rings" släktingar som fortfarande levde när han föddes 1882 och om tidigare generationer. Om dåtida konvenans som ibland kunde vara besvärande eller påverka livsöden. Av betydelse för en biografi om "Lasse Ring" var dock givetvis att berätta om hans födelsegård, hur hans föräldrar träffades och vad som hände sedan.


Kapitel 2.

I början av 1900-talet mönstrar "Lasse Ring" som officersaspirant i Kungl. Svea Ingenjörkår, dvs. inom  Kungl. Fortifikationen.

I kapitlet berättas om  truppslagets bakgrund och organisation.

Det handlar också om "Lasse Rings" personliga framsteg vid Kungl. Krigsskolan Karlberg och ett sommarläger vid Dalälven i Uppland där det gällde att öva på att bygga krigsbroar. Där hade laxfiske  pågått i många hundra år.   

   

                                                             Officersmässen på Laxön

 

Nära Karl XIII:s bro låg officersmässen vid Dalälvens strand.

Älven byggdes senare ut med en kraftstation vid Älvkarleby.

                                                                                                                                                                                                      Dalälven


"Lasse Ring" blev efter officersexamen 1905 kommenderad till tjänstgöring som underlöjtnant inom Kungl. Fortifikationen.  Men så blev det inte...

                                                      

Kapitel 3.

I kapitlet fortsätter berättelsen med att underlöjtnant Ring istället börjat tjänstgöra vid Kungl. Västernorrlands regemente. 

Men först finns lite att läsa om tidigare "krigsmannauppbåd" i mellersta Norrland och om tidigare lägerplatser.

Regementets ledningsstab fanns i staden Härnösand vid kusten.

Tidigt våren 1906  hade underlöjtnant Ring fått en kort introduktion på volontärskolan, också denna belägen i Härnösand.

Sedan började en provtjänstgöring på Sollefteå Läger som låg i Sollefteås utkant väl skyddat från havet.

Men var fanns våren?   Vart hade han kommit?

Han hade väl aldrig sett så mycket snö. Men det var bara att spotta i nävarna, i alla fall för mannarna. De som var vana att lägga en snöflinga på  en spade och transportera tvärs över exercisfältet skulle få se på andra bullar.

Men så infann sig så småningom värme och sol. Fåglarna kvittrade, musikkåren spelade och också damer var inbjudna att lyssna.Nu tyckte "Lasse Ring" att Ångermanland var ett underbart land.

Musikalisk som "Lasse Ring"  var blev han snart god vän med musikdirektören som också han var ungkarl.

Han skulle ingå i ett jaktsällskap och jaga gammelharen på Multråberget. Men den gamle haren visade sig vara en slug en. Så gick det också som det gick.

 


                                                                                Inryckning


Han var över medellängd. Han var också tämligen smärt efter allt tidigare marscherande med pontonjärerna på dammiga vägar i Uppland. Här på Sollefteå läger skulle övningarna pågå ända till långt in på hösten då det blev utryckning. Vintertid var övningarna förlagda till volontärskolan i Härnösand där också skidor förvarades.

Han skrev i en senare bok:  "Samtliga officerare som skulle dela lägerlivet tillsammans i sex månader hade samlats. Man ordnade sig på led i halvcirkel runt det stora paradrummet med äldste kaptenen på högra flygeln och civilmilitärerna, läkaren, intendenten och prästen  på den vänstra. När klockan slog sju, osv....  Han stod i stram underlöjtnantsgivakt."

Officerare och manskap levde tillsammans också på fritiden. Man ägnade sig åt jakt, fiske och kortspel. Men snart var det Barnens Dag och midsommarfirande som skulle förberedas. Det fanns inte någon festlig aktivitet som "Lasse Ring" inte var med och arrangerade.


                                                               Vem pekar pilen på?

Han skickade ett vykort med bilden ovan.


Kan du inte vända ?


Var god läs nedan !


Vid tidpunkten bestod Stockholmslivet för honom mest av en mer eller mindre kort utbildningsperiod vid Kungl. Krigsskolan Karlberg.

Nedan en annan midsommarbild från Sollefteå läger. Damerna var inkvarterade hos en friherrinna.


                                                      Nr 2 från höger är "Lasse Ring"


Nr 1 från höger på bilden är den löjtnant som några år senare först mobiliserade en stridstrupp till gränsen mot Storfurstendömet Finland i augusti 1914. Det blev "Lasse Rings" tur vid stridstrupperna där år 1915.

Nr 3 från höger är musikdirektören. Denne var fortfarande anställd 1909-10 men då ofta frånvarande. Bilden är troligtvis från 1908.

En ung sjuksköterska i armén hade kommit till Västernorrlands regemente 1910. Hon tillhörde inte Röda korset men det är inte omöjligt att hon fått en utbildning genom Röda Korset i Tornedalen varifrån hon kom.

Vid midsommarfirandet syntes hon stående omgiven av regementsläkare och officerare på officersmässens altan. Såklart hade "Lasse Ring" som var en av arrangörerna, och syns sittande längst ner på samma bild, åtminstone iakttagit henne. Själv var han tjugoåtta år och hon såg väldigt ung ut.  Någon närmare bekantskap var inte att tänka på. Han hade ändå inte tid. Han hade startat ett ridhus i Sundsvall.


Hon skulle bo i sjuksköterskebostaden alldeles intill uppställningsplatsen på övningsområdet Sollefteå Läger.

                                                        

ssk bostaden

                                                                                 Officersvillan

           

Från officersvillan där löjtnant "Lasse Ring" och de andra befälen  bodde kunde man ibland höra konstiga höga buller och tjut. Vad de höll de på med var nog många som undrade. Ibland kunde man höra "hesa Maria", men det var ju förstås förutsatt att man hällt litet punsch i tratten.

1912 kom filmregissören Mauritz Stiller och skulle filma krigshundarna. De blev goda vänner och Stiller föreslog att "Lasse Ring" skulle skriva manuskriptet till filmen.


"                               "Lasse  Rings" ekipage drar Mauritz Stiller på skidor


"Lasse Ring" förblev ungkarl några år till. Det var först när den söta rara och förtjusande sjuksköterskan blivit några år äldre och en för honom en attraktiv kvinna som löjtnantens händelserika ungkarlsliv sattes på sin spets.


Kapitel 4.

Nygift och nybliven familjefar kallades löjtnant Ring ännu en gång till Kungl. Krigsskolan Karlberg. Som nybliven kapten hösten 1919 beviljades han transport till Kungl. Vaxholms grenadjärregemente.

Vaxholms grenadjärregemente var ett rörligt förband. Det hade samverkat med stridstrupperna från Västernorrlands regemente vid gränsen till Finland under första världskriget.

Förläggningen fanns på Rindö i Stockholms skärgård men innanför den dåvarande försvarslinjen och alldeles intill Kungl. Vaxholms kustartilleriregemente, dvs. Kustartilleriet. I Vaxholm  fanns också en del av Kungl. Fortifikationen samt en del övrigt inom Stockholms garnison.


Kapitel 5 - 6.

Efter första världskriget gav Tullbergs bokförlag ut samlingsverket "Sveriges industri". Såsom en av medarbetarna kom då "Lasse Ring" på tanken att istället filma industriers verksamheter. Men först var det bokförlaget Tullbergs verksamhet som han skulle filma.

En betydande del i Lillemor E Rings bok handlar sedan om filmens historia och om stumfilm.

Filmens värld var liten i början på 1900-talet. Filmproducenterna kände till varandra om de inte rent av kände varandra. Många låg på Drottninggatan och det var hos Baltic Film som " Lasse Ring" först lärde sig grunderna i deras  laboratorium.

Nystartade Tullbergs film fick en beställning från varuhuset PUB som ville ha reklamfilm för kläder.

Filmen "Herr och Fru Stockholm" hittas på Filmarkivet.se.

Greta Garbo som visar olika damkläder dyker upp någonstans mitt i filmen.


 

                               


Tullbergs films storhetstid på 1920-talet med "Ragnar Ring" som regissör, alias "Lasse Ring" som manusförfattare pågick under hela 1920-talet.

"Greta Garbo" (f. 1905) hette Gustavsson i efternamn de åren som "Lasse Ring" alias Ragnar Ring filmade med henne.

Hon hade senare efter utbildningen på Kungl. Dramatiska Teatern och inför filmandet med regissören Mauritz Stiller i filmen "Gösta Berlings saga" bytt sitt efternamn  till "Greta Garbo".     

 

                                     Greta Garbo                                                                    Kapitel 7.

 I början av 1930-talet hade dock svart-vit stumfilm upphört och likaså anställningen vid Tullbergs film (f.d. bokförlag).

Egna firman Ring Film kom sedan att utökas med helt annan verksamhet inom mekaniskt tekniska produkter. Ring & Co hade en fabrik i Ulvsunda.

Vid sidan av familjelivet fanns medlemskap i ett 40-tal ordenssällskap, kamratföreningar och andra föreningar.

 "Lasse Ring" fortsatte sitt författarskap på 1940-talet. Han skrev sina minnen i  böckerna "GAMLA REGEMENTET" och "Skål å tack, kapten ! ".


   _________________________________________________ 

   Sammanfattning:I boken "Kapten Ring" återspeglas  vad han åstadkommit och vad som hände omkring honom i en annan tid och annan omvärld.

Han han var en glad  och mycket musikalisk festarrangör som trots livets svåra sidor och motgångar sällan missade när någonting  roligt var på gång. Ofta kom han senare på att berätta om upplevelser i någon roman eller film.

Bokens innehåll är varierande, ibland präglat av allvar, ibland lättsam underhållning.  I handlingen finns också ett familjeliv fyllt av glädje och sorg.

 __________________________________________________________________________________________

Boken innehåller totalt 336 sidor och 80 bilder. Den säljs endast genom bokhandeln.

Utgiven av bokförlaget "temporis acti Stories"  2016

____________________________________________________________________

Några kommentarer från läsare:

- "Bilderna gör boken lätt att förstå". 

- ”Släkthistorian är inte bara torr text, den är som att man vore med”.

- ”Sättet att beskriva naturen i Ångermanland är som att man vore där”.

- Från en läsare som kände honom:  "Din beskrivning av hans psyke är      helt  rätt;  kapten Ring hade stor sällskapstalang". __________________________________________

  Läs mer

                        

   om  "Lasse Ring":

___________________________________________"Lasse Ring"  alias kapten John Magnus Ragnar Ring  levde 1882-1956.


                 " Lasse Ring" ca 1918-20


Vad hette  "Lasse Ring" egentligen ? 


 


 

______________________________________

Som romanförfattare använde han pseudonymen "Lasse Ring".

Krönikor, dikter och artiklar Härnösandsposten och Sollefteå-Bladet signerade han "Lasse Ring".

___________________________________________________________________________________

                          J.M.R. Ring 1920


Underlöjtnant i Kungl. Fortifikationen  1906. Underlöjtnant i Västernorrlands regemente 1906.

Löjtnant i Västernorrlands regemente 1908. Kapten i Västernorrlands regemente 1919.

 Kapten i  Vaxholms grenadjärregemente        
 1920.  Reservkapten fram till 1923.
Han hette "John Magnus Ragnar Ring".

Han tilltalades "Ragnar".
________________________________________

Konst och musikkompositioner bär också hans signatur "Lasse Ring".

Revy- och filmmanuskript var av "Lasse Ring".

__________________________________________

Som filmregissör var han "Ragnar Ring"

På omslaget av en dokumentär bok om film är han "R. L. Ring", dvs. både regissören "Ragnar" och manusförfattaren "Lasse".


 

 

 

 Födelseort:


Han var född i Rydboholm, Kinnarumma församling, i Västergötland. Fadern var den förste stationsföreståndaren i Rydboholm på järnvägssträckan Varberg-Borås.

Familjen flyttade senare till Sandreda, stationen som fanns efter Braås på järnvägssträckan Växjö-Klafreström i Småland. Också där var fadern den förste stationsföreståndaren. 


Målade av barndomshemmet vid sjön Madkroken i Sandreda:


                                                                           Av "Lasse Ring"

Komponerade marschen "Vårt  gråa kompani"  1915


De nya uniformerna  var gråa och hade benämningen m/10.

Löjtnant Ring syns till höger på omslagets teckning.

13:e kompaniet av Västernorrlands regemente tillhörde stridstrupperna i Norrbotten under första världskriget.

___________________________________________________________________
Komponerade en vals:  "Karlbergsboston".

Den spelades på Kungl. Krigsskolan Karlbergs 200-års jubileum.

 

Lyssna på musiken:


 

   Från  CD.  Se nr. 8  ovan.


.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 


 


    

            Skrev romaner:     


Efter perioden vid stridstrupperna 1915 kom inspiration till romanen "Madame de Menasjévitj" som kom ut 1919.
Romanen syns till höger i en utställning.

Till vänster syns Vera Schmiterlöw (f. 1904) på affischen till filmen "När millionerna rulla" från 1924. Den var baserad på romanen (till höger).

Därefter kom "KÖTTET OCH ANDEN"  - "Greve Stellan Kronskjölds roman" 1920.

Också kom "FLICKAN FRÅN KAKELMAKAREGRÄND" 1920. Den sades vara Garbo- inspirerad.


 Flera militärers och andra släktnamn har i  boken av Lillemor E Ring  blivit  de autentiska istället för välvilligt ändrade som i Lasse Rings officersroman  "GAMLA REGEMENTET" från 1941.

Namnen  i "officersromanen" har kunnat tolkas utifrån en nyckel skriven av en hembygdsforskare.


Det kan nämnas att beskrivningen av hjältens tafatta intima kärleksliv och misslyckade romantiska upplevelser senare orsakade ett kraftigt gapskratt från den gamle vännen från "Svea Ing" som var konstnär.  Härom står i ett så kallat slutord i nästa bok.

”Skål, å tack, kapten” hette den boken. Den innehöll en samling roliga berättelser från 30-talet i bygden där sommarstället låg vid Sigtunafjärden.

I boken som är från 1943 och har illustrationer av den gamle vännen är den åldrade men levnadsglade furir Alm huvudperson.


 

"Furir Alm" på omslaget


Johan Vilhelm Alm (1886-1931) hade tillhört Kungl. Upplands regemente, Sigtuna Sqvadron, rote nr. 16, Ålsta.

"Korpral Alm" reste en minnessten till minne av skvadronens närvaro vid Ålsta i Håbo-Tibble.


                    " God och glad bör en metare vara. " __________________________________________________________________________________________

 

Greta Garbo t.v., Olga Andersson och ....  äter bakelser. De filmas vid Sigtunafjärden för en film om Konsums bageri.  - "Picknick i det gröna" - 1920-talet


             
                                                              "Lasse Ring" på sommarstället vid Sigtunafjärden" - 1930-talet


___________________________________________________________________________________________

Recension i Haparandabladet___________________________________________________________________________________________

Kapten Ring - En bok om "Lasse Ring"

av Lillemor E Ring                           Bokförlaget                                                                    temporis acti Stories___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


 


___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Några läsprov:Läsprov 1.
Läsprov 2.

             
                                                                                                 Läsprov 3.                                                                                                                                                   _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


 


__________________________________________________________________________________________

________________________________                                                     ________________________________